STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 02/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông