STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 09/KH-SCT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Công thương Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Công thương