STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 43/KH-SXD Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Xây dựng
2 47/KH-SXD Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Xây dựng