STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 114/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch