STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 03/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội