12:47 09/08/2021
NGÃ NĂM
Bài viết liên quan
Huyện châu thành
(23/07/2021)
Lượt xem 133
Huyện trần đề
(23/07/2021)
Lượt xem 133
HUYỆN VĨNH CHÂU
(24/07/2021)
Lượt xem 227
TPST
(23/07/2021)
Lượt xem 220
Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB