08:12 24/04/2023
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy và bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

 Theo nội dung của quyết định, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng là cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết 05 thủ tục lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy và bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Người đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, người đã mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thì tùy từng thủ tục hành chính sẽ được giải quyết trong thời hạn từ 30 ngày đến không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hiện bộ thủ tục hành chính này đã được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tinh Sóc Trăng.

Các cá nhân có thể lựa chọn nhiều hình thực nộp hồ sơ thông qua: nộp trực tuyến tại Cổng (https://dichvucong.soctrang. gov.vn hoặc https://dichvucong.gov.vn hoặc https://motcuasoxaydung.soctrang.gov.vn), hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hay nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Song song đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ký Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 để bãi bỏ 5 thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (theo danh mục đính kèm).

Tấn Thông, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB