TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Atrás
Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sơ, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017
Sóc Trăng công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sơ, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017

     Sáng ngày 26/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017. Đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tham dự và chủ trì Hội nghị. 

         

(Quang cảnh Hội nghị)

     Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với 20 sở, ban ngành và 11 UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2017 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

(Quang cảnh Hội nghị)

     Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm tìm kiếm giải pháp và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực tại đơn vị để bắt nhịp tốt với công tác cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2017 đã có nét khởi sắc so với những năm trước. Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành và cấp huyện đều đạt mức xếp loại khá. Cụ thể, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của sở ngành đạt 70,18% và cấp huyện đạt 73,94%.  
     Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017 vẫn được đánh giá trên cơ sở điểm tự chấm của đơn vị đạt được sau thẩm định và điểm điều tra xã hội học do cán bộ, công chức, viên chức và người dân đánh giá. Tuy nhiên, so với những năm vừa qua việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017 có điểm đặc biệt. Tỉnh thực hiện lồng ghép kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2017 vào Chỉ số cải cách hành chính để tạo tính đồng bộ, gắn kết giữa hai Chỉ số. Những đơn vị đạt Chỉ số SIPAS cao sẽ có nhiều thuận lợi để ghi điểm trong Chỉ số cải cách hành chính. Trong năm 2017, có 08 đơn vị đạt mức độ hài lòng của người dân cao (từ 90% trở lên), 21 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng của người dân từ 80% - dưới 90% và 02 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng dưới 80%.
     Như vậy, theo kết quả công bố của UBND tỉnh tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2017, tỉnh Sóc Trăng, có 03/31 đơn vị (chiếm 9,68%) đạt được mức xếp loại “tốt”. Đây là kết quả cao nhất từ khi tỉnh triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính sở ngành và UBND cấp huyện đến nay. Số lượng các đơn vị xếp loại “khá” chiếm ưu thế với tỷ lệ 77,42% (24/31 đơn vị), tăng 54,48% so với năm 2016 (07/31 đơn vị). 03/31 đơn vị (chiếm 9,68%) đạt mức xếp loại “trung bình”. Tỷ lệ đơn vị có mức xếp loại “kém” giảm rõ rệt so với năm 2016, chỉ còn duy nhất 01/31 đơn vị rơi vào mức xếp loại này (chiếm tỷ lệ 3,22%), giảm 06 đơn vị.
     Năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành với tỷ lệ đạt được 84,71%, được xếp vào nhóm “tốt”. Sở Giao thông vận tải sau những nỗ lực cải thiện, đã vượt qua nhiều sở, ban ngành còn lại và trở thành gương mặt mới giữ vị trí thứ hai về mức xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Riêng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, mặc dù tỷ lệ Chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm 2017 có cải thiện so với năm 2016 nhưng mức độ cải thiện không nhiều và thấp hơn hẳn các đơn vị khác. Do đó, đơn vị này chấp nhận “đội sổ” Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 với tỷ lệ 49,95%. Những đơn vị còn lại đều đạt mức xếp loại “khá” và “trung bình”.
     Về phía cấp huyện, UBND huyện Thạnh Trị với tỷ lệ Chỉ số đạt được là 81,67% đã giúp đơn vị lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. UBND huyện Cù Lao Dung và UBND huyện Long Phú sau lượt lội ngược dòng, từ mức xếp loại “kém” về Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đã vươn lên mức xếp loại khá vào năm 2017 và xuất sắc vượt qua những đơn vị cấp huyện còn lại lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ tư trong bảng xếp hạng với tỷ lệ 79,20% và lệ 77,15%. Vị trí thứ ba đã thuộc về huyện Mỹ Xuyên với tỷ lệ suýt soát, 79,03%. 07 vị trí còn lại thuộc về TP. Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Châu Thành, huyện Kế sách, thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Tú và huyện Trần Đề. Trong đó UBND huyện Trần Đề và huyện Mỹ Tú đạt tỷ lệ Chỉ số ở mức thấp hơn 05 đơn vị cấp huyện còn lại nên đứng vị trí chót và áp chót trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017.
     Ngoài ra Hội nghị còn lồng ghép chia sẻ, trao đổi với các đại biểu tham dự kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số PAPI, SIPAS của tỉnh Sóc Trăng năm 2017 và một số cách làm, giải pháp hay về cải cách hành chính đã triển khai hiệu quả tại các đơn vị.


Đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Trên cơ sở kết quả công bố xếp loại và phân tích đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số PAPI, SIPAS của tỉnh, sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã phát biểu chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, quán triệt rút kinh nghiệm triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số PAPI, SIPAS trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.  
 

 

Tập tin đính kèm
Kim Hằng, Phòng Cải cách hành chính

Website liên kết