TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Atrás
Tỉnh Sóc Trăng: Sử dụng tổng đài và hệ thống camera để đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp, từ nay đến năm 2020

   Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp, từ nay đến năm 2020.

    Đề án sẽ triển khai một số nhiệm vụ, như sau:

   1. Sử dụng tổng đài để Phỏng vấn nhanh ý kiến của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

    2. Giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp thông qua hệ thống camera.

    3. Kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

    4. Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên địa bàn tỉnh

    5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ, công tác giám sát đối với hành vi, thái độ, phong cách phục vụ của công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống camera giám sát, qua kênh tiếp nhận thông tin (đường dây nóng, hộp thư góp ý, phiếu khảo sát,... 

    6. Tổ chức Hội thảo, tọa đàm để thông tin, chia sẽ kinh nghiệm công tác cải cách hành chính. 

    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai thực hiện Đề án.

    Đính kèm Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 

Tập tin đính kèm
Phòng CCHC-Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Website liên kết