TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Takaisin
Kế hoạch số 37/KH-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc Kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, năm 2018
Danh mục tài liệu ôn tập và Danh sách công chức tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, năm 2018
Tập tin đính kèm

Website liên kết