TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Vissza
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ Quý III năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung

         Ngày 04/10/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội vụ quý III năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung. Đồng chí Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Trần Bé Tư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung 

          (Toàn cảnh Hội nghị)

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Riêng huyện Cù Lao Dung, có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng tham dự.
           Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017 của ngành Nội vụ. Theo đó, trong quý III ngành Nội vụ đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể: 
           Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về đẩy mạnh cải cách hành chính; Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, UBND cấp huyện năm 2016. Hoàn thành công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra nội vụ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
          Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; xây dựng Đề án sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp trên địa tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của sở và các đơn vị trực thuộc. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
          Sở Nội vụ cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn về tổ chức bộ máy, trình giao biên chế công chức, phân bổ chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017. Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp UBND các huyện, thị xã, thành phố. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định, chức năng được giao.  Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tiếp tục được thực hiện, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác. Theo dõi và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân các tôn giáo đúng quy định. Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” phát sóng kỳ đầu tiên trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh.
           Hội nghị thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Hội nghị trao đổi, thảo luận, hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung trong những tháng cuối năm với quyết tâm hoàn thành Kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp giải pháp giải quyết những vấn đề, khó khăn còn tồn động; khẩn trương hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Phòng Cải cách hành chính

Website liên kết