HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI

STT
Số điện thoại
bộ phận hỗ trợ,
tư vấn
Địa chỉ email
Họ tên cá nhân
tiếp nhận thông tin
cá nhân, tổ chức
cần hỗ trợ
Chức vụ
Đơn vị
1
0793834571   Lâm Hoàng Mẫu Phó CVP HĐND và UBND Huyện Châu Thành
2
0912919080 tranvannamcld@gmail.com Trần Văn Nam Phó CVP HĐND và UBND Huyện Cù Lao Dung
3
        Huyện Kế Sách
4
0125585580 mcdtlongphu@gmail.com Lâm Trung Hiếu Chuyên viên Huyện Long Phú
5
        Huyện Mỹ Tú
6
0989665117 tranminhdungst1960@gmail.com Trần Minh Dũng Chánh VP HĐND và UBND Huyện Mỹ Xuyên
7
0919646784
 
Phạm Thị Tuyết Nhung Phó CVP HĐND và UBND Huyện Thạnh Trị
8
0902944647
 
Trần Trung Tính Chánh VP HĐND và UBND Huyện Trần Đề
9
0793822182
ubndtp@soctrang.gov.vn
Triệu Thanh Nhãn Chánh VP HĐND và UBND Thành phố Sóc Trăng
10
0916500949
lamvanlung@gmail.com
Lâm Văn Lùng Trưởng bộ phận TN và TKQ Thị xã Ngã Năm
11
0972101007
phuongloanvpub@yahoo.com
Duy Phương Loan Trưởng bộ phận TN và TKQ Thị xã Vĩnh Châu
12
 
 
     
13
 
 
     
14
 
 
     
15
 
 
     
 
         
STT
Số điện thoại
bộ phận hỗ trợ,
tư vấn
Địa chỉ email
Họ tên cá nhân
tiếp nhận thông tin
cá nhân, tổ chức
cần hỗ trợ
Chức vụ
Đơn vị
1
0793611936
0907192132
chienkcnst@gmail.com
Đỗ Thanh Chiến Chánh Văn phòng Ban Quản lý các KCN
2
0916199861
ttctu@soctrang.gov.vn
Trang Thị Cẩm Tú Phó Chánh VP,
Phụ trách BPTN và TKQ
Sở Công Thương
3
0793616042
 buinguyenhuyphong@soctrang.edu.vn
Bùi Nguyễn Huy Phong Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
4
0913161646
kntri@soctrang.gov.vn
Kiều Ngọc Trí Chánh Văn phòng Sở Giao thông và Vận tải
5
0793822333
0793827250
mylinh@soctrang.gov.vn Mạch Yến Linh Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
6
0949268799
hotrucst@gmail.com Hồ Thanh Trúc Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
7
0946838647
         duongchenhsld@gmail.com
Dương Văn Chênh Chánh Văn phòng Sở Lao động, TB và XH
8
0793828340
0917702885
            ntnhi@soctrang.gov.vn
Nguyễn Thị Nhi Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ
9
0793821913
         sonnptnt@soctrang.gov.vn
Lê Thị Kim Nhung Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
10
0907226036
       pttphuong@soctrang.gov.vn
Phạm Thị Tú Phương Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính
11
0947826111
          dndtrinh@soctrang.gov.vn
Đặng Ngọc Duy Trinh Cán sự Sở Tài nguyên và Môi trường
12
0916861396
            ntlen@soctrang.gov.vn
Nguyễn Tiến Lên Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
13
0793622020
0986448774
          vanphongtpst@gmail.com
Phạm Thị Minh Huệ Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp
14
0913399700
   nguyendiepavhttdl@yahoo.com.vn
Nguyễn Diệp Á Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, TT và DL
15
0909440000
          btthong@soctrang.gov.vn
Bùi Tấn Thông Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng
16
0988350487
             lbtai@soctrang.gov.vn
Lý Bỉnh Tài Chuyên viên Sở Y tế
17
0939598559
           lnlong@soctrang.gov.vn
Lê Ngọc Long Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh
18
 
 
     
Website liên kết