TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

חזרה
Thông báo số 36/TB-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc vận hành Chuyên mục “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Website liên kết