TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

חזרה
Thông báo vận hành thử nghiệm Trang thông tin điện tử cải cách hành chính Sóc Trăng

Công văn số 1385/SNV-CCHC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo vận hành thử nghiệm Trang thông tin điện tử cải cách hành chính Sóc Trăng

Tập tin đính kèm

Website liên kết