TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

戻る
Công văn số 1706/SNV-CCHC ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đính chính nội dung Báo cáo số 86/BC-SNV ngày 04/6/2018 về báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Đính chính nội dung Báo cáo số 86/BC-SNV ngày 04/6/2018 của Sở Nội vụ về báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Tập tin đính kèm

Website liên kết