Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên tổ chức lễ khai mạc vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng

Kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Sóc Trăng tổng kết Hội thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo UBND cấp xã năm 2020

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

Sở, ban ngành đã tiếp nhận
58.532
Huyện đã tiếp nhận
76.858
Xã đã tiếp nhận
349.013
Tỷ lệ đúng hạn năm 2020
99.93%
-