TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Voltar
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

        Sáng nay, ngày 08/02/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì và chỉ đạo của đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Đến tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Nội vụ và một số Bộ ngành là thành viên Ban Chỉ đạo (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Tài chính,....). Ngoài ra, tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và công chức các sở ngành


        Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác cải cách hành chính; đồng thời thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình, từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
        Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2017 công tác CCHC của cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Kết quả này được thể hiện qua nhiều con số rất ấn tượng trong năm trên các lĩnh vực CCHC từ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt trong năm qua Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ ngành tích cực tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nhờ vậy đã cắt giảm 41,67% tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết so với cùng kỳ năm 2016. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng và nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính của nhiều bộ ngành cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Một số bộ ngành như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng đã và đang nghiên cứu đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa khoảng 40% tổng số điều kiện kinh doanh. Việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng được đẩy mạnh. Trong năm có thêm 07 bộ ngành đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang dần hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Hiện nay đã có 18 bộ và 53 tỉnh, thành phố đã triển khai ứng dụng chữ ký số và cung cấp chữ ký số cho trên 75% cơ quan, đơn vị trực thuộc. 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ và 58/63 tỉnh, thành phố đã cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả tốt.
         Tuy nhiên, thông qua cuộc họp này Ban Chỉ đạo CCHC cũng chỉ ra những hạn chế của công tác CCHC trong năm qua. Đáng lưu ý nhất là chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực theo đánh giá của Bộ Tư pháp năm qua còn hạn chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, việc công khai quy định hành chính và thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp cần tiếp tục rà soát, đơn giản hoá. Tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội,...
         Trước những tồn tại trên và nhằm thực hiện đạt mục tiêu, hiệu quả cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018 mang tính quyết định gắn với nhiều nội dung, phần việc rất cụ thể. Theo dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai 79 phần việc trên ba nhóm công việc lớn liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai và công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC./. 

Kim Hằng- Phòng CCHC

Website liên kết