TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Voltar
TỔ CHỨC KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG, NĂM 2017
        Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng năm 2017,
        Ngày 16/12/2017, Hội đồng Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Lê Trọng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.
 
      Tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2017 có 309 thí sinh.   Cụ thể, Bác sĩ hạng III: 85 người, Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 69 người, Điều dưỡng hạng III: 59 người, Hộ sinh hạng III: 38 người, Kỹ thuật y hạng III: 14 người, Dược sĩ hạng III: 44 người.
       Phát biểu tại khai mạc, đồng chí Lê Trọng Sơn cho biết, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2017 được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, nghiêm túc, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo thực hiện đúng quy chế, đúng nội quy kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và đảm bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh. Thông qua đó, tỉnh Sóc Trăng lựa chọn được đội ngũ viên chức chuyên ngành y tế có nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng để bố trí vào vị trí việc làm cao hơn, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo quy định.
Nguyễn Thị Lụa, Phòng Công chức viên chức

Website liên kết