Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 30/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018 14/10/2019 Tải
2 2636/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 14/10/2019 Tải
3 2520/QĐ-BNV Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ 14/10/2019 Tải
4 19/KH-PL Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Trường BTVH Pali TCNB tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
5 19/KH-CĐN Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
6 108/KH-CĐCĐ Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Trường Cao đẳng Công đồng tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
7 26/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
8 12/KH-TTr Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
9 13/KH-SYT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
10 259/KH-SXD Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng 09/10/2019 Tải
Website liên kết