CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB