Thời gian qua, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc theo nguyện vọng có xu hướng tăng, đặc biệt là nhân lực ngành y tế. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (tại Công văn số 1714/UBND-TH ngày 04/8/2022), từ ngày...

Chỉ số đo lường hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là SIPAS) được Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2017 đến nay. Trên cơ sở đó, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều tổ chức khảo sát, đo lường Chỉ số SIP...

Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020, qua ghi nhận ý kiến đề xuất và sự mong đợi của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công lập, để k...