Với mục tiêu triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trong Chương trình tồng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh S...

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng có 07 xã (xã Ngọc Tố, Gia Hòa 2, Hòa Tú 2, Đại Tâm, Hồ Đắc Kiện, Đại Ân 2 và xã Mỹ Bình), nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 16 xã, chiếm 20% trong tổng số xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nô...

Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất trong tỉnh Sóc Trăng với hơn 92% dân số, trình độ dân trí còn hạn chế. Để giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, các Đoàn thể c...

Ngày 12/02/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-CAT về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Ngày 19/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch...

Xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025, thời gian qua huyện Long Phú đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng các tiện ích của mạng xã hội trong...

STO - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm...


Công văn số 205/SNV-TTr ngày 06/02/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (lần 2)

Chiều ngày 31/01/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Tổ dữ liệu IOC). Đồng chí Huỳnh...

Chiều ngày 12/01/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng để tổng kết, đánh giá kết quả đầu tư, xây dựng và hoạt động của các khu công nghiệp năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễ...STO - Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ được xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt...

Sáng ngày 25/12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia chuyển đ...


Thực hiện Thông tư số 27/2022/TT-BCA ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) và xác định Chỉ số CCHC trong Công an nhân dân và Kế hoạch số 248/KH-CAT ngày 23/8/2022 của Công an tỉnh, xác định Chỉ số CCHC...

Sáng ngày 8/12, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho tuyên truyền viên pháp luật. Tham dự hội nghị có ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);...

Đi cùng với mục tiêu chung của cả nước là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, với trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm t...

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (L...

Sáng ngày 21/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Hội nghị được trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh và trực tuyến với...

Chiều ngày 11/11, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các xã, thị trấn. Đến dự có ô...

Sáng ngày 02/11, UBND huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Minh Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Cao Minh Thơm - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách.

Chiều ngày 31/10, UBND huyện Mỹ Tú phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện. Đến dự có ông Nguyễn Minh Chiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thanh Ph...

STO - Chiều ngày 30/11, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết trao giải Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đến dự có đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành và đị...Với Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 93%, Công an tỉnh Sóc Trăng xếp vị trí thứ 17/63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 03 liên tiếp, Công an tỉnh Sóc Trăng được cải thiện về Chỉ số cải cách hành chính.

Trong Quý III/2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Công an tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC năm...

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Phú kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 và Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác...

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND để triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành ch...


Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 96-NQ/BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, công tác truyền...

Từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2022 Đoàn kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính thành phố Sóc Trăng do đồng chí Châu Kiến Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Phó ban Chỉ đạo CCHC làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 5 đơn vị...

Trách nhiệm, thuận lợi, hiệu quả, là nhận xét của đa số người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và “một cửa hiệ...

Ngày 14/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 4700/QĐ-CAT, về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.Thực hiện Công văn số 152/PTP, ngày 19/8/2022 của Phòng Tư pháp huyện Cù Lao Dung về việc tăng cường giải quyết cấp giấy khai sinh cho công dân để làm căn cước công dân. Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2 đã triển khai, quán triệt kế hoạch đến tất cả cán...

STO - Chiều ngày 12/10, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng để khảo sát, đánh giá việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực...

STO - Chuyển đổi số là bước đi tất yếu của Sóc Trăng. Với cơ hội, lợi ích to lớn của chuyển đổi số, ngày 27/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến n...

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 31/3/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kh...

STO - Sáng ngày 22/9, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường. Dự lễ tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh - Hiệu trưởn...