Ngày 17/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương (trong đó có tỉnh Sóc Trăng). Trong quá trình triển khai, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận c...

STO - Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã...


STO - Dữ liệu dân cư là tài nguyên quốc gia quan trọng, có giá trị. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, là m...

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc theo nguyện vọng có xu hướng tăng, đặc biệt là nhân lực ngành y tế. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (tại Công văn số 1714/UBND-TH ngày 04/8/2022), từ ngày...


Chỉ số đo lường hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là SIPAS) được Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2017 đến nay. Trên cơ sở đó, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều tổ chức khảo sát, đo lường Chỉ số SIP...

Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020, qua ghi nhận ý kiến đề xuất và sự mong đợi của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công lập, để k...


Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh S...

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh sóc trăng từ nay đến năm 2020

Bản tin Cải cách hành chính - Số 38 năm 2022

Bản tin Cải cách hành chính - Số 37 năm 2022

Bản tin Cải cách hành chính - Số 36 năm 2022

Bản tin Cải cách hành chính - Số 35 năm 2022

Bản tin Cải cách hành chính - Số 34 năm 2022

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB