Ngày 17/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương (trong đó có tỉnh Sóc Trăng). Trong quá trình triển khai, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận c...

STO - Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã...


STO - Dữ liệu dân cư là tài nguyên quốc gia quan trọng, có giá trị. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, là m...Với mục tiêu triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trong Chương trình tồng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh S...

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng có 07 xã (xã Ngọc Tố, Gia Hòa 2, Hòa Tú 2, Đại Tâm, Hồ Đắc Kiện, Đại Ân 2 và xã Mỹ Bình), nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 16 xã, chiếm 20% trong tổng số xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nô...

Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất trong tỉnh Sóc Trăng với hơn 92% dân số, trình độ dân trí còn hạn chế. Để giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, các Đoàn thể c...

Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh S...

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh sóc trăng từ nay đến năm 2020

Bản tin Cải cách hành chính - Số 10 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính - Số 09 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính - Số 08 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính - Số 07 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính - Số 06 năm 2023

Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB