(Chinhphu.vn) - Ngày 29/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021 với nhiều quyết định quan trọng, mang tính đột phá. Theo đó, Chính phủ tập trung rà soát, xem xét việc xây dựng, hoàn thiện và...

(Chinhphu.vn) – Chiều 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) và Chỉ số CCHC của các bộ,...


Nhằm chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 từ phiên bản giấy sang môi trường điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian triển khai, ngày 29/01/2024, phần mềm ISO điện tử đã được côn...
Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh S...

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh sóc trăng từ nay đến năm 2020

Bản tin Cải cách hành chính số 51 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính số 50 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính số 49 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính số 48 năm 2023

Bản tin Cải cách hành chính số 47 năm 2023

Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB