Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Bộ Nội vụ

Back Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Quản lý thị trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB