Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt và công bố kết quả điều tra đo lường sự ài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB