Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, Bộ Nội vụ


Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Bộ Nội vụ

Back Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ

Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB