Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Bộ Nội vụ

Back Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ

Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB