Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải

Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB